Hliníkové rozvody ve starých bytech – co s nimi?

Jestliže budete používat staré hliníkové vodiče v rozvodech pro provoz moderních spotřebičů, které vyžadují vyšší příkon, může nastat problém a dokonce i velmi nebezpečná situace. Hliník se při průchodu elektrického proudu zahřívá a nejcitlivější jsou právě zásuvky a vypínače, tedy místo, kde je vodič přišroubován ke koncové svorce. Vyhořelá zásuvka pak může být příčinou požáru, nebo dokonce smrtelného úrazu.
černé kabely

Pokud se rozhodnete k rekonstrukci bytu, rozhodně rozvod elektřiny nezanedbávejte. Jen odborník dokáže posoudit, zda některé původní okruhy (především světelné okruhy s minimální zátěží) lze v bytě ponechat, nebo zda by bylo vhodnější nechat vedení vyměnit kompletně.
rozvody, kabely

Proč se tehdy používal hliník a ne měď?

Souvisí to s obdobím socialismu a s tím, že hliník byl tehdy mnohem levnější a dostupnější, než měděné vodiče. V 50. a 60. letech tu byla v rámci RVHP k dispozici bauxitová ruda z Maďarska a hliníkové vodiče nepředstavovaly pro elektrické spotřebiče problematický faktor. V podstatě šlo o velmi úsporný zdroj výroby, který zapadal do socialistické výstavby panelových a bytových domů. Sídliště rostla jak houby po dešti, ale neměli bychom tuto dobu odsuzovat, neboť díky ní mnozí z nás v těchto objektech stále žijí.

Čím je hliníkový rozvod nebezpečný?

V první řadě stárne izolace vodičů a materiál starší 60 let bývá ve velmi špatném stavu. Některé vodiče jsou obaleny pryžovou vrstvou s bavlněným povrchem. Bavlna se drolí, pryž časem zpuchří a na některých místech se může izolace rozpadnout.

Velkým problémem jsou zásuvky a vypínače. Hliníkový vodič má při průchodu elektrického proudu velkou roztažnost, postupem času se konec kabelu přichycený šroubkem ke svorce v zásuvce zdeformuje a uvolní a sníží se jeho elektrická vodivost. Následně vzniká v tomto místě velký přechodový odpor. Platí tu ohmův zákon, ve spoji vzniká v důsledku úbytku napětí a proudu velký zářivý výkon, který se projeví nadměrným zahříváním spoje. Jestliže je rozvodná krabice instalována na hořlavém podkladu, může dojít i k požáru. Hliníkové rozvody jsou také prováděny jen ve dvoužilových kabelech a při takovém zkratu v zásuvce stačí, aby se někdo dotkl radiátoru topení a plechového krytu spotřebiče ve vadné zásuvce a co by následovalo, není třeba popisovat.
vývod elektřiny

Jisté řešení tu je. Jestliže je ve Vašem bytě izolace hliníkových vodičů ještě relativně v pořádku a rekonstrukci hliníkového rozvodu zatím neplánujete, měli byste dodržet alespoň předepsaný postup. Tím je pravidelné dotahování všech šroubů ve svorkách zásuvek, vypínačů a rozvodných krabic, a to minimálně jednou za 3 roky.

Ohodnoťte příspěvek